logo_wok_credits
logo_UOC

Wok!
[Novembre
2013]
Número [80]
Butlletí periòdic de la Universitat Oberta de Catalunya


Edició:
Àrea de Comunicació

Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
Tel. 93 253 23 00fotoSeu fotoMapa
Vegeu el mapa »

Vols contactar amb amb la UOC?


Redacció en cap:
Arnau Cillero

Redacció:
Gerard Pagès (Biblioteca); Laura Castillo i Emma Pedrol (Serveis d'Informació); Guida Fullana (Campus per la Pau); diversos col·laboradors externs, i tot l'equip de l'Àrea de Comunicació.

Disseny:
Elogia

Maquetació i producció:
Eureca Media


Revisió lingüística:
Servei Lingüístic