Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Vicerectorat de Docència i Aprenentatge
Carles Sigalés Conde
 Vicerector
csigalesa r r o b auoc.edu
Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona i doctor en Psicologia per aquesta mateixa universitat, va iniciar la seva activitat professional com a mestre d'educació primària (1978-1983) i, posteriorment, com a psicopedagog en els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) del sistema públic d'educació de Catalunya (1983-1990).

Va dirigir un d'aquests equips entre 1987 i 1990. Ha estat responsable dels Serveis d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica i assessor de formació del professorat al Departament d'Educació del Govern de Catalunya (1991-1997).


Des de 1997, professor agregat de la UOC especialitzat en polítiques educatives. Com a docent, té una llarga experiència en formació de professionals de l'educació en diverses universitats. És autor de diversos materials per a la formació en línia, en el camp de la pedagogia i de la psicopedagogia. Entre 2000 i 2003, i entre 2011 i 2013 va dirigir el Departament de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya i del 2003 al 2005 va ser vicerector de Política Acadèmica i Professorat de la Universitat. Des de llavors, ha estat també director del Departament d'Arts i Humanitats i delegat de la rectora per als Estudiants. Des de 2013, és vicerector de docència i aprenentatge, estant al càrrec dels àmbits d'ordenació acadèmica, docència, qualitat i professorat.

Ha estat professor col•laborador de Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en el disseny d'instruments d'avaluació per a l'acreditació d'ensenyaments oficials impartits en modalitat no presencial i és avaluador internacional per a l'acreditació de títols en aquesta mateixa modalitat.
Des de 2001 ha focalitzat les seves activitats d'investigació i ha publicat sobre els processos de construcció del coneixement en entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge i sobre els usos educatius d'internet.

Ha estat codirector del projecte d'investigació L'Escola a la Societat Xarxa finançat pel Govern de Catalunya, que forma part del Projecte Internet Catalunya (PIC), dirigit pel professor Manuel Castells i del projecte Internet a l'Educació Escolar Espanyola, finançat per la Fundació Telefònica. En els últims anys ha desenvolupat la seva activitat de recerca en el marc del grup ENS (Educació i Societat Xarxa).

Entre les seves publicacions destaquen: Incorporating ICT in Schools: an opportunity for children and young people (2012), La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro (2009), La escuela en la sociedad red (2008) y Formación Universitaria y TIC: nuevos usos y nuevos roles (2004).

És membre del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya i membre del grup de treball sobre avaluació de la qualitat d'ensenyaments en línia impulsat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España.