Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Grup de Recerca KISON
David Megías Jiménez
 Investigador líder grup
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
dmegias[-A-T-]uoc.edu

Doctor Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l'any 2000, Magíster en Tècniques avançades d'automatització de processos el 1996 per la UAB i Enginyer en Informàtica, també per la UAB, l'any 1994. Ha complementat estudis al Department of Engineering Science de la University of Oxford (becat pel Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya) i al Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid, en tots dos centres com a professor convidat.


Ha estat professor ajudant a la UAB entre el setembre de 1994 i l'octubre de 2001. Des d'octubre de 2001, treballa com a professor de plantilla de la UOC. Des d'octubre de 2002, també co-dirigeix el Màster internacional de programari lliure que s'ofereix actualment a la UOC. Les seves activitats de docència es concentren sobretot en el programari lliure i de codi obert, i ha participat en diversos fòrums i conferències relacionades amb aquesta disciplina.


Els seus àmbits de recerca principals inclouen la protecció dels drets d'autor (copyright) de continguts multimèdia, el programari lliure (free software) i el programari de codi obert (open source) i el control de processos industrials. És autor de diversos articles en revistes i congressos tan estatals com internacionals. Ha participat en projectes i convenis de recerca com a membre de l'equip de recerca i també com a gestor del projecte (investigador principal). També té experiència en projectes europeus, com ara la European Network of Excellence of Cryptology (formant un grup conjuntament amb la Universidad de Vigo) del sisè programa marc de la Comissió Europea.