Catal | Espaol | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currculum Vitae
Estudios de Informtica, Multimedia y Telecomunicacin
Montse Guitert Catass
 Directora del programa de Multimedia y Comunicacin
mguiterta r r o b auoc.edu