Número 1 (2005)

Consell editorial

El Consell Editorial de UOC Papers està constituït per les següents persones:

Joan Fuster Sobrepere (Director)
Eduard Aibar (Professor dels Estudis d'Humanitats i Filologia)
Gemma Andreu (Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació)
Julià Minguillón (Professor dels Estudis d'Informàtica i Multimèdia)
Jordi Planella (Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació)
Víctor M. Sánchez (Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política)
Joan Torrent (Professor dels Estudis d'Economia i Empresa)
Núria Ferran (Secció Tria de llibres)
Toni Brunet (Director de comunicació)
Lluís Rius (Editor)

 

UOC PAPERS. Núm. 1 (2005). EDITA: Universitat Oberta de Catalunya. Àrea de Comunicació. Edicions i Projectes de Difusió. DIRECCIÓ: Toni Brunet. EDICIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ: Lluís Rius. SECRETARIA EDITORIAL: Maria Boixadera. ASSISTENT D'EDICIÓ: Josep Caldés. PRODUCCIÓ DIGITAL: Israel García. PROGRAMACIÓ WEB: David Alcubierre, Carlos Lavatelli. CORRECCIÓ I TRADUCCIÓ DE TEXTOS: Glòria Bohigas, David Cullen, Anna Jolis, Mercè Vázquez, Òscar Vendrell. MAQUETACIÓ: Sistemes d'Edició. ISSN: 1885-1541. DIPÒSIT LEGAL: B. 36832-2005. DISSENY: Sinapsis.

Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.