Tria de llibres

Making knowledge common: literacy and knowledge at work

Leslie Farrell

resum

Making Knowledge Common tracta de com les persones corrents des de llocs de treball corrents utilitzen l'alfabetisme per fer que tingui lloc l'economia global del coneixement. L'obra posa en qüestió visions establertes relatives a què «compta» com a coneixement en el treball, a com les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) són un ajut i un entorpiment perquè les persones comparteixin els coneixements a les xarxes globals de producció, i a com l'educació en el lloc de treball desenvolupa i promou les pràctiques de l'alfabetisme que connecten les economies globals del coneixement. Aquest llibre és de lectura obligada per a tots els docents del camp de l'alfabetisme, i per a tots els universitaris que realitzen estudis en aquest àmbit.paraules clau

Economia del coneixement, alfabetisme, coneixement en el lloc de treball (o educació en el lloc de treball), gestió del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)fitxa catalogràfica

Títol: Making knowledge common: literacy & knowledge at work
Autor: Lesley Farrell
Publicació: Nova York: Peter Lang, 2006
Matèries: Comunicació en l'empresa, gestió del coneixement, personal-formació
ISBN: 0-8204-6761-8índex

 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.