Els Estudis

Sobre els Estudis

Web dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

Missió, professorat, activitats i contacte.

 

La recerca dels Estudis

Web de la Recerca dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació

El Pla Estratègic de Recerca dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació té com a missió l'impuls de la recerca, la divulgació i la transferència en comunicació i en gestió de la informació com a motor de canvi social per a construir un futur sostenible de manera crítica i responsable.

 

Grups de recerca dels Estudis

 

AGORA

Comunicació per a la Transformació de l'Esfera Pública.

Directora: Ana Maria Clua Infante

 

GAME

Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment.

Director: Jordi Sánchez Navarro

 

KIMO

Gestió d'informació i gestió del coneixement a les organitzacions.

Director: Agustí Canals Parera

 

MEDIACCIONS

Comunicació i cultura digital.

Directora: Elisenda Ardèvol Piera

 

Open Evidence

Grup de recerca interdisciplinari i spin-off especialitzat en ciències socials, comportamentals i computacionals.

Director: Francisco Lupiáñez Villanueva

 

Les publicacions dels Estudis

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació

Revista científica d'accés obert especialitzada en informació i documentació. La revista és coeditada per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB) i els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. 

@revistaBiD

 

Todo Comunica

Blog dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.

 

Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments

El blog del Màster de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC.

Amunt
Oferta formativa

Grau de Comunicació
Capacita per a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de mitjans i suports (digitals, audiovisuals, escrits) com la diversitat d'objectius estratègics (expressius, persuasius, informatius). 
 

Grau de Disseny i Creació Digitals
Forma professionals capaços de desenvolupar solucions creatives que responguin a les demandes socials, culturals i empresarials de manera compromesa, sostenible i amb visió de futur.
 

Màster universitari d'Estratègia i Creativitat en Publicitat
Pretén satisfer la demanda de professionals i investigadors especialitzats en l'àmbit publicitari, especialment en el context postdigital actual, que obliga a estar permanentment al dia dels canvis tecnològics i de les oportunitats ubiqües per a posicionar les marques de manera destacada.
 

Màster universitari de Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
S'orienta a capacitar els alumnes per a l'exercici professional del periodisme com a redactor -d'informació periodística professional, per compte propi o d'altri, en qualsevol suport mediàtic tradicional o electrònic-, que desenvolupa la seva activitat amb textos i gèneres, i crea continguts periodístics.

 

Màster universitari de Social Media: Gestió i Estratègia
Forma professionals experts en tots els engranatges de l'ecosistema digital de les xarxes socials i el social media management. El màster prepara als professionals per a dissenyar plans de comunicació digital, executar-los i avaluar els resultats.

 

Màster universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
Les empreses i les institucions estan immerses en un context de canvis profunds que afecten la manera en què han de comunicar-se amb els seus públics. L’entorn digital i les xarxes socials estan modificant els canals de comunicació i el format dels missatges, que cada cop s’han d’adaptar més a les característiques pròpies dels diferents públics objectiu: clients, empleats, accionistes, mitjans de comunicació, proveïdors, etc.

 

En aquest nou context, l’estratègia comunicativa s’ha de dissenyar tenint també en compte la immediatesa dels nous canals i la cura de l’actiu intangible que representa la reputació de les empreses i les institucions.  

 

Màster universitari de Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
El màster universitari de Gestió estratègica de la informació i el coneixement en les organitzacions propicia una formació en diverses tècniques, teories, metodologies i eines sobre el tractament avançat de la informació i del coneixement a les organitzacions. L'objectiu principal del màster universitari és formar especialistes que estiguin en condicions d'identificar i analitzar els requisits i les necessitats d'informació i coneixement que tenen valor (o el poden generar) per a una organització i, al seu torn, aplicar les tècniques més apropiades per a la captura, l'anàlisi, el tractament i la difusió d'aquests actius. El domini dels conceptes i tècniques avançades per a la gestió de la informació i del coneixement és clau a les organitzacions que vulguin ser competitives i innovadores. 

 

Màsters, postgraus i especialitzacions
Els Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació imparteixen els màsters, postgraus i cursos d'especialització en les àrees següents:

 

• Gestió de la informació i el coneixement

• Gestió documental

• Xarxes socials

• Periodisme

Amunt
Altres publicacions de la UOC

Revistes acadèmiques

Revistes digitals d'accés obert impulsades pels Estudis o els centres de recerca de la UOC.

 

Espais de coneixement en xarxa

Webs de difusió del coneixement impulsats o coimpulsats per la UOC i altres institucions de sectors afins.

 

Blogs

Blogs impulsats per Estudis, professors, investigadors, projectes o àrees de gestió de la UOC.

Amunt