Recerca

Formem els comunicadors del segle XXI

En els estudis de doctorat, els estudiants s’han d’integrar en alguns dels grups de recerca (GR) dels estudis en el marc de les línies de recerca que aquests tenen definides. Als de Ciències de la informació i la comunicació hi ha línies de recerca integrades al programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i al programa de doctorat en Tecnologies de la informació i de xarxes.

Línies de recerca


Comunicació i nous mitjans

  • Mitjans emergents i cultura digital: creació, participació i usos socials.
  • Nous mitjans i esfera pública. 
  • Comunicació persuasiva en la societat del coneixement. 

Gestió de la Informació

Altres línies relacionades

  • Videogames and gamification (GR GRES)