Personal de gestió

El personal de gestió dels estudis està format per la mànager de programa, els tècnics de gestió acadèmica i una tècnica de suport a la direcció, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.

Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació