Veure tots els actes
Més xifres

Més de 25 anys d'experiència en e-learning

87.000
estudiants
90 %
estudia i treballa
104.501 
graduats i graduades

 

28
graus
53
màsters universitaris
68
màsters i postgraus propis
204
especialitzacions i cursos de postgrau
8
programes de doctorat

 

Més xifres

Formem persones al llarg de la vida

Coneix el model educatiu

Referents en aprenentatge en línia de qualitat

Coneix el model educatiu
Més informació

Recerca i innovació amb vocació transformadora

Més informació
Ciències socials Ciències socials
Ciències de la salut Ciències de la salut
Arts i humanitats Arts i humanitats
Tecnologies de la informació i de la comunicació Tecnologies de la informació i de la comunicació
Societat de la informació i el coneixement Societat de la informació i el coneixement
Aprenentatge virtual (e-learning) Aprenentatge virtual (e-learning)

Coneix la nostra comunitat