Model educatiu

El valor del model

El model educatiu de la UOC s el principal tret distintiu de la Universitat des que va comenar. Neix amb la voluntat de respondre d'una manera adequada a les necessitats educatives de les persones que es formen al llarg de la vida i d’aprofitar al mxim el potencial que ofereix la xarxa per a aprendre en un entorn flexible.

Un dels valors afegits d'aquest model s que garanteix el desenvolupament de les competncies digitals dels estudiants

Dinmic i flexible

s pensat per a adaptar-se i evolucionar en el temps de manera constant, alhora que evolucionen internet i la societat del coneixement. En aquest sentit, s un model centrat en l'activitat d'aprenentatge i que ofereix diversitat d'opcions per a adaptar-se a les necessitats de cada estudiant. El model permet que els estudiants aprenguin d'una manera semblant a com treballen i es comuniquen a la xarxa.


Centrat en l'estudiant i en l'activitat d'aprenentatge

s un model que gira al voltant de contextos d'aprenentatge que combinen diversos recursos i dinmiques de treball basades en l'acompanyament de l'equip docent i en la interacci amb els companys. L'estudiant i la seva activitat d'aprenentatge sn el centre de l'activitat formativa.


Avaluaci

L'avaluaci es concep com un mecanisme per a aprendre i retroalimentar el procs d'aprenentatge. L'avaluaci, per tant, s contnua i formativa i es proporciona un retorn (feedback) formatiu per a la millora contnua de l'aprenentatge.

Les activitats d'avaluaci faciliten l'assoliment dels objectius d'aprenentatge i el desenvolupament de les competncies.


Aprenentatge col·laboratiu

El model est orientat a la participaci i la construcci col·lectiva de coneixement i obert a l'experincia formativa, social i laboral dels estudiants. Aposta per un aprenentatge que equilibra la implicaci individual de l'estudiant i la col·laboraci, i que permet que l'estudiant s'enriqueixi amb els coneixements, punts de vista i experincies dels companys i desenvolupi la competncia de treball en equip per al mn professional. Algunes de les metodologies que s'utilitzen per a promoure aquest tipus d'aprenentatge sn: el treball per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge indagatiu i les metodologies gils.


Acompanyament de l'estudiant

L'estudiant est acompanyat, en tot moment, per professorat especialitzat que t per funcions principals el disseny, l'orientaci i la dinamitzaci i l'avaluaci de tot el seu procs educatiu.

Hi ha tres perfils docents –professorat, professorat col·laborador i tutor/a–, que treballen conjuntament per a assegurar un procs d'aprenentatge de qualitat.

 • El professorat dissenya l'assignatura, n'assegura la qualitat i coordina el professorat col·laborador.
   
 • El professorat col·laborador orienta, fa el seguimient i guia el procs d'aprenentatge de l'estudiant en el marc d'una assignatura.


   
 • El/la tutor/a orienta l'estudiant en la selecci d'un itinerari acadmic personalitzat durant tota l'experincia a la UOC.


Campus Virtual

L'entorn on tots aquests elements conflueixen i entren en relaci s el Campus Virtual de la UOC. Al Campus t lloc la vida de tota la comunitat universitria, formada pels estudiants, els professors, els investigadors, els professors col·laboradors, els tutors i el personal de gesti. s a travs del Campus que l'estudiant t accs a les aules virtuals, que sn els espais d'aprenentatge on trobar els professors, els companys, les activitats, els continguts i les eines per a aprendre.

Elements del model educatiu

L'activitat d'aprenentatge s l'eix central del model educatiu. Per a dur-la a terme, els estudiants disposen de tres elements principals: l'equip docent, la comunitat en xarxa i els recursos i les eines

1. L'equip docent

Els docents i els tutors s'encarreguen de fer el seguiment dels estudiants i donar-los suport en la planificaci del seu procs formatiu, en la resoluci d'activitats, en l'avaluaci i en la presa de decisions. A la vegada, s a travs de l'acompanyament dels professors que l'estudiant rep un tracte personalitzat, gaudeix d'una orientaci permanent al llarg del seu recorregut acadmic i estableix vincles de relaci i de proximitat amb la comunitat educativa.


2. La comunitat en xarxa

s entesa com el conjunt de dinmiques comunicatives i participatives que afavoreixen la construcci conjunta del coneixement entre companys de l'aula i professors.


3. Els recursos d'aprenentatge

Comprenen els materials d'aprenentatge, els entorns i les eines necessries per a desenvolupar les activitats d'aprenentatge i l'avaluaci corresponent.

El model tamb s flexible perqu est obert a la realitzaci d'activitats d'aprenentatge de tipologia molt diversa, d'acord amb les competncies que es treballen, l'mbit de coneixement o el nivell d'especialitzaci de la formaci que l'estudiant segueixi.

Aix fa que les dinmiques i els recursos que contenen aquestes activitats hagin de ser tamb molt diversos, heterogenis i adaptables a un gran ventall de situacions i necessitats d'aprenentatge. En aquest sentit, la UOC aposta per posar al servei de l'activitat formativa de l'estudiant els elements tecnolgics i comunicatius ms avanats, com ara, i entre altres:

 • Eines socials que facilitin la interacci i la compartici del coneixement (blogs, wikis, microblogs, marcadors socials, etc.).
 • Recursos multimdia que permetin oferir continguts de manera interactiva i motivadora, en una combinaci d'elements que inclogui text, udio, imatge i vdeo.
 • Materials interactius i multiformat com ara vdeos enriquits, hipertextos, audiollibres i videollibres.
 • Sistemes de comunicaci avanats, tant sncrons com asncrons, que facilitin una comunicaci gil, clara i adaptada a cada situaci (videoxats, frums, videoblogs, etc.),
 • Entorns immersius que permetin interactuar amb persones i objectes simulant situacions reals.
 • Accessos gils als continguts i a la formaci mitjanant diferents dispositius mbils que permeten a l'estudiant aprendre en qualsevol lloc i en qualsevol moment.