L'Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la UOC i crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s'hi ofereixen. Consulta'n algunes dades.