Properes convocatòries d'accés

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ofereix els programes de doctorat següents: 
 
 
 
La UOC també ofereix la possibilitat de cursar doctorats industrials, en els quals els millors sol·licitants podran obtenir una beca mitjançant acords amb empreses. Les persones que cursin un doctorat industrial tindran un supervisor a la universitat i un tutor a l'empresa.
 
 
Per tal de fer efectiva la sol·licitud per cursar un programa de doctorat de la UOC, s’ha d'entrar a l'enllaç d'un dels programes i seguir aquests 4 passos: 
 
Només es tindran en compte les candidatures presentades correctament dins del termini establert i que incloguin la documentació completa. Es recomana als candidats/es no esperar fins a l'últim moment per enviar la sol·licitud per si sorgeixen dubtes o incidències tecnològiques durant el procés.

En el cas del programa de doctorat interuniversitari d'Administració i Direcció d'Empreses, s’han de seguir específicament els terminis i procediments establerts a la seva pàgina web oficial.