Pla de Doctorats Industrials

El Pla de Doctorats Industrials és una estratègia liderada per la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb les universitats, amb els objectius d'augmentar la competitivitat i la internacionalització empresarial, retenir el talent i l'alta qualificació, i promoure la incorporació dels doctorands/es en les iniciatives d'R+D+I de les empreses i institucions.

Els agents implicats en els doctorats industrials són l'empresa o institució, la universitat, el doctorand/a i la Generalitat de Catalunya. 

 

Vacants doctorats industrials
 
A continuació, presentem els projectes de tesi a desenvolupar de forma remunerada a empreses, en el marc dels doctorats industrials, que cerquen candidat/a per dur-los a terme: 
 
 
-  Predictive maintenance of industrial cooling systems , Empresa: LAUDA ULTRACOOL, S.L.U. (Inscriu-t´hi)​
 

Requisits:

  • Haver estat admès en un programa de doctorat per al curs 2017-2018 o per al curs 2018-2019 i, en el moment de l'acceptació, estar matriculat o tenir el compromís de matrícula de la tutoria de tesi dels cursos 2017-2018 o 2018-2019.
  • Tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en una escala de l'1 a 10.
  • Disposar d'un director de tesi vinculat a una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, i d'una persona responsable del projecte designada per l'empresa.