Normativa

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat

Aquest document recull la normativa acadèmica en la qual s'emmarca el doctorat. Ha estat elaborat amb l'objectiu de proporcionar un marc de referència al conjunt de la comunitat universitària i, molt especialment, als doctorands/es i als professors/es i investigadors/es que duen a terme l'activitat acadèmica en aquests estudis.

L'oficialitat dels programes de doctorat de l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és regulada pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener de 2011, del Ministeri d'Educació, que regula els estudis oficials de doctorat dins de l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES).