Llistat de tesis doctorals dipositades

Tesis dipositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement:

"A multidimensional approach for measuring the dynamics of economic order"

Candidat: Jesús Matón Vila
Direcció: Dr. Joan Torrent-Sellens

Data límit: 12 de desembre de 2023

 

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat.