Qualitat a la UOC

Cicle de millora contínua

Des de la seva creació, la UOC ha estat compromesa amb la qualitat, per aconseguir l’excel·lència en els serveis educatius, en l’activitat formativa i en els processos organitzatius, garantint el rigor acadèmic dels seus programes.

La UOC ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu quatre passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar.

AQUENQA

Més dades

Resultats

Taxa de rendiment

Curs 2019/2020

Graus 
80,2%

Màsters universitaris 
89,3%

 

Tornaria a triar la mateixa titulació

Curs 2019/2020

Graus
82%

Màsters universitaris 
82%

Tornaria a triar la mateixa universitat

Curs 2019/2020

Graus
88%

Màsters universitaris 
84%

Inserció laboral

2017

Ocupació
92,8%

Sistema universitari català 
88,7%

Més dades
Més dades

Personal acadèmic

Professorat

Any 2019

Professorat propi
325

51% dones - 49% homes

Professorat doctor

Any 2019

Professorat doctor
89%

Professorat doctor acreditat
79%

Qualitat de la docència

Any 2019

Professorat permanent amb tram docent
72%

Qualitat de la recerca

Any 2019

Professorat doctor amb tram de recerca
53,5%

Més dades
Oferta formativa