Qualitat a la UOC

Cicle de millora contínua

Des de la seva creació, la UOC ha estat compromesa amb la qualitat, per aconseguir l’excel·lència en els serveis educatius, en l’activitat formativa i en els processos organitzatius, garantint el rigor acadèmic dels seus programes.

La UOC ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu quatre passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar.

AQUENQA

Més dades

Resultats

Taxa de rendiment

Curs 2017/2018

Graus

74,8%

Màsters universitaris 
87,3%

 

Tornaria a triar la mateixa titulació

Curs 2017/2018

Graus
87,4%

Màsters universitaris 
84,1%

Tornaria a triar la mateixa universitat

Curs 2017/2018

Graus
93,5%

Màsters universitaris 
85,8%

Inserció laboral

2017

Ocupació
92,8%

Sistema universitari català 
88,7%

Més dades
Més dades

Personal acadèmic

Professorat

Any 2018

Professorat propi
306

53% dones - 47% homes

Professorat doctor

Any 2018

Professorat doctor
90%

Professorat doctor acreditat
75%

Qualitat de la docència

Any 2017

Professorat permanent amb tram docent
92%

Qualitat de la recerca

Any 2017

Professorat doctor amb tram de recerca
57%

Més dades
Oferta formativa