• Compartir
  • Escoltar
  • Imprimir
Qualitat

Des de la seva creació, la UOC ha estat compromesa amb la qualitat, per aconseguir l’excel·lència en els serveis educatius, en l’activitat formativa i en els processos organitzatius, garantint el rigor acadèmic dels seus programes.

La UOC ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos d’acord amb el cicle de millora contínua que descriu quatre passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat: planificar, fer, avaluar o revisar i actuar en conseqüència, és a dir, millorar.