A la UOC entenem l'ensenyament com a motor transformador de persones i col·lectius, i per això tenim per objectiu l'ensenyament superior de qualitat per a tothom.

Per no deixar ningú enrere, facilitem l'accés equitatiu i inclusiu a l'ensenyament superior, formem ciutadans globals i socialment responsables, abordem la recerca des de l'impacte social i establim aliances tant amb institucions acadèmiques com amb agències internacionals, institucions culturals o entitats del tercer sector.

A la UOC posem l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de les Nacions Unides en el centre de la nostra transformació en una universitat global i afrontem els grans reptes globals fent avançar el coneixement per al progrés de les nostres societats.

Més informació

Igualtat de gènere

La Unitat d'Igualtat de la UOC vetlla pel compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, pel principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats, i per la no-discriminació per raó de sexe i per raó d’orientació sexual en tots els nivells de la Universitat.

A la UOC creiem que l'ensenyament superior és un dret que totes les persones haurien de poder exercir en igualtat de condicions. El nostre model d'aprenentatge en línia és una gran oportunitat per a facilitar l'accés a l'ensenyament superior de qualitat a les persones que queden excloses del sistema universitari presencial.

Més informació

Impacte social

Més informació

Sostenibilitat

L'impacte social de la UOC és global gràcies a la virtualitat i és més significatiu quan col·laborem amb els governs i els organismes internacionals, l'Administració pública, les organitzacions i les entitats socials dels diferents territoris per a fer recerca, voluntariat i pràctiques socials.

Promovem la transformació social i contribuïm a fer les societats més justes i sostenibles. Busquem impulsar noves formes de treballar i abordar una realitat complexa de manera cooperativa, integral i transversal, a més d'esdevenir un centre de treball responsable i sostenible.