Atenció a les persones amb diversitat funcional

Des dels nostres orígens, estem compromesos amb la inclusió de les persones amb diversitat funcional. La nostra plataforma virtual és accessible i adaptada, i disposem de material de suport a l'estudi.

Vetllem per garantir una inclusió efectiva, oferint facilitats econòmiques, seguiment en la docència, i adaptacions concretes per a fer les proves finals. Estudiem cada cas i si cal, fem adaptació individualitzada del currículum acadèmic. També fem un acompanyament especial en l'orientació laboral i de pràctiques.