Publicacions en obert

La UOC aposta perquè les seves publicacions siguin, per defecte, en obert, i et facilita l'accés a les seves publicacions científiques, tesis doctorals, revistes acadèmiques i altres recursos.

Publicacions científiques en obert

A l'O2 Repositori UOC trobaràs les publicacions científiques generades pel personal investigador de la UOC: articles, llibres i capítols d'articles, memòries de recerca, etc.

Tesis doctorals en accés obert

A l'O2 Repositori UOC trobaràs les tesis doctorals en accés obert.

Revistes acadèmiques

Descobreix les revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis o els centres de recerca de la UOC.