Publicacions en obert

La UOC aposta perquè les seves publicacions siguin, per defecte, en obert, i et facilita l'accés a les seves revistes acadèmiques, als seus espais de coneixement en xarxa i als seus blogs.

Revistes acadèmiques

Descobreix les revistes digitals d'accés obert impulsades pels estudis o els centres de recerca de la UOC.

Espais de coneixement en xarxa

Llocs web de difusió del coneixement impulsats o coimpulsats per la UOC i altres institucions afins.

Blogs

Impulsats pels estudis, el professorat, el personal investigador o les àrees de gestió de la UOC.