Avaluació de la recerca

Cal canviar el sistema actual d'avaluació de la recerca, centrat en el factor d'impacte. Aquest és el precepte de la Declaració de San Francisco sobre l'Avaluació de la Recerca (DORA), un moviment internacional que promou una valoració de la recerca basada en la seva qualitat i no pas en la notorietat de les revistes en les quals es publica. La UOC, compromesa amb el coneixement obert, s'ha adherit a aquesta iniciativa amb l'objectiu d'aplicar-la tant en l'àmbit de la recerca com en l'institucional.

Amb la signatura del manifest, la Universitat es compromet a promoure una valoració qualitativa de la recerca en funció de l'impacte social dels resultats, més enllà de les mètriques de la seva publicació.

La signatura de la DORA ha estat fruit del treball d'un equip interdisciplinari en què ha participat personal docent i investigador dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació i de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i també personal de gestió de Biblioteca i Recursos d'Aprenentatge, del Gabinet de Planificació Estratègica, de l'Àrea de Globalització i Cooperació i de l'Àrea de Recerca i Innovació.

Amb l'objectiu de determinar quines implicacions tindria per a la UOC l'aplicació dels compromisos de la DORA, el grup va elaborar el document «Implicacions de la signatura de la DORA», que la Comissió de Recerca i Innovació va aprovar a finals del 2018. A més, l'equip treballa actualment en l'anàlisi de possibles canvis institucionals que facilitin que la Universitat apliqui els principis de la declaració.