Constituïda la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca, amb la participació de la UOC

  gent a un auditori

L'1 de desembre s'ha constituït CoARA amb la participació de la UOC, entre les més de 300 entitats signants (foto: Mikael Kristenson / unsplash.com)

La Universitat se suma a aquesta iniciativa global per a una avaluació qualitativa de la recerca, alineada amb el Pla de coneixement obert


La UOC treballa per canviar el model d'avaluació de la recerca des del 2019, quan va signar la Declaració de San Francisco

El gener passat, més de 300 entitats de més de quaranta països van acordar les bases per impulsar les reformes necessàries perquè l'avaluació de la recerca es basi en criteris qualitatius. Universitats, centres de recerca, organismes finançadors i agències d'avaluació, entre altres organitzacions, van treballar conjuntament per definir l'Acord sobre la reforma de l'avaluació de la recerca. Ara la iniciativa ha completat la seva posada en marxa, l'1 de desembre, amb la constitució de la Coalició Internacional per a l'Avanç de l'Avaluació de la Recerca (CoARA), amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre les organitzacions que en formen part.

L'acord que han signat les organitzacions que han constituït CoARA —entre les quals hi ha més d’una trentena d'universitats de l'Estat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), així com organismes finançadors i d'avaluació, com ara l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)— "es basa en una avaluació de la recerca de manera qualitativa, amb avaluació d'experts (peer review) i amb un ús responsable dels indicadors quantitatius", assenyala Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, que va estar present a la jornada de constitució de la coalició. La iniciativa vol impulsar "una evolució del sistema actual d'avaluació, en què habitualment pesa massa una aproximació quantitativa descontextualitzada", detalla la vicerectora.

"CoARA proposa elaborar un pla propi de cada institució per reformar l'avaluació de la recerca i potenciar una activitat científica de més qualitat gràcies al reconeixement de la diversitat de contribucions acadèmiques, de perfils i de carreres professionals d'acord amb les necessitats i la naturalesa de l'activitat investigadora", assenyala Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC. Per a Aymerich, CoARA "significa participar d'un aprenentatge mutu entre institucions, formar part del moviment que constituirà un punt d'inflexió en l'avenç en la manera de dur a terme la recerca, per tenir respostes més completes per als reptes de la societat".

 

El decàleg de CoARA

L'acord previ a la constitució de la coalició es basa en deu compromisos. Per exemple, reconèixer la diversitat de contribucions i carreres de la recerca; avaluar la recerca amb models qualitatius i amb un ús responsable d'indicadors quantitatius, i abandonar els usos inapropiats de mètriques de revistes i publicacions científiques i, en particular, dels anomenats impact journal factors —que mesuren la visibilitat de la revista acadèmica però no la qualitat d'un article concret— i l'índex h —extret del conjunt dels treballs més citats d'un investigador i del nombre de citacions de cadascun dels seus articles—, o dels rànquings d'organitzacions internacionals quan es fan servir per avaluar la recerca.

Les institucions signants de l'acord de CoARA es comprometen a destinar recursos per reformar l'avaluació de la seva institució; a revisar i desenvolupar criteris, eines i processos d'avaluació de la seva activitat científica, i a crear consciència i capacitar el seu personal sobre aquesta reforma.

Els membres de la coalició també aposten per intercanviar pràctiques i experiències per permetre l'aprenentatge mutu. Acorden comunicar els avenços en l'adhesió als principis i la implementació dels seus compromisos i, a més, es comprometen a analitzar les seves pràctiques, criteris i eines basats en evidències sòlides sobre l'avaluació de la recerca.

 

El full de ruta de la UOC

Amb el Pla de coneixement obert, la UOC està alineada amb la reforma de l'avaluació de la recerca cap a un model més qualitatiu. El tret de sortida va ser l'any 2019, quan la Universitat va signar la Declaració de San Francisco (DORA), un moviment internacional per promoure una valoració de la recerca basada en la qualitat. Actualment, la participació en CoARA se suma al Pla per a l'avenç de l'avaluació de la recerca, dins de l'àmbit UOC Insight per al foment d'una recerca de qualitat i transformadora, adscrit al Pla estratègic 2022-2025.

 

Sobre CoARA

CoARA és una coalició internacional d'organitzacions que duen a terme recerca —com ara la UOC—, organismes finançadors, autoritats i agències d'avaluació, així com associacions de les organitzacions de recerca, societats científiques i altres entitats rellevants, per treballar de manera conjunta per millorar les pràctiques d'avaluació de la recerca. La coalició disposa d'una secretaria interina, a càrrec de Science Europe, l'Associació Europea d'Universitats (Estats Units) i la Comissió Europea. El llançament oficial de CoARA ha tingut lloc l'1 de desembre durant l'assemblea constituent dels seus membres, en què s'ha designat la junta directiva de la coalició.

 

UOC R&I

La recerca i innovació (R+I) de la UOC contribueix a solucionar els reptes a què s'enfronten les societats globals del segle xxi, mitjançant l'estudi de la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials, amb un focus específic en la societat xarxa, l'aprenentatge en línia i la salut digital.

Els més de 500 investigadors i investigadores i els 51 grups de recerca s'articulen entorn dels set estudis de la UOC, un programa de recerca en aprenentatge en línia (e-Learning Research) i dos centres de recerca: l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i l'eHealth Center (eHC).

A més, la Universitat impulsa la innovació en l'aprenentatge digital a través de l'eLearning Innovation Center (eLinC) i la transferència de coneixement i l'emprenedoria de la comunitat UOC amb la plataforma Hubbik.

Els objectius de l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el coneixement obert són eixos estratègics de la docència, la recerca i la innovació de la UOC. Més informació: research.uoc.edu

Experts UOC

Foto de Pastora Martínez

Pastora Martínez Samper

Vicerectora de Globalització i Cooperació

Expert/a en: Gestió i avaluació de la recerca, recerca i innovació responsable, ciència oberta.

Àmbit de coneixement: Política científica.

Veure fitxa
Foto de la vicerectora Marta Aymerich Martínez

Marta Aymerich Martínez

Expert/a en: Translació de resultats de la recerca a la pràctica clínica i/o de salut pública, avaluació de recerca.

Àmbit de coneixement: Salut pública i polítiques de recerca.

Veure fitxa

Enllaços relacionats