La UOC als mitjans

Selecció de publicacions dels mitjans de comunicació sobre la UOC o amb participació de persones de la nostra comunitat universitària.

Periodistes amb micròfons, mòbil i llibreta entrevisten una persona

Impactes mediàtics