Delegat de protecció de dades

Per a  qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya fa de les vostres dades, us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades:

Adreça electrònica: dpd@uoc.edu
Adreça postal: avinguda del Tibidabo, 39-43, Barcelona (08035)