Memòria 25 anys UOC  

El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectius facilitar la informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la Universitat i els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. Aquest portal, que agrupa informació, dades i indicadors de la UOC que hi ha publicats als seus diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC i anirà evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts.

La Universitat

Informació sobre la UOC: organització i govern, aliances internacionals i responsabilitat social

Recerca

Informació sobre l'organització de la recerca i la innovació, la seva transferència i l'emprenedoria

Docència

Informació sobre l'activitat docent i els seus resultats, els estudiants i els graduats i graduades

Persones

La feina a la UOC i acords laborals

Economia i finances

La gestió econòmica: normativa i contractació

Última actualització: setembre del 2021