Transparència

El Portal de transparència de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectius facilitar la informació relativa a l’activitat docent, investigadora i de gestió que es duu a terme a la Universitat i els seus resultats, i fomentar la transparència com un valor necessari. Aquest portal, que agrupa informació, dades i indicadors de la UOC que hi ha publicats als seus diferents espais web, és un punt de partida en la presentació estructurada de la informació pública de la UOC i anirà evolucionant amb la incorporació de nous espais i continguts.
 

 

Última actualització: juliol de 2019