Empreses del Grup UOC

Les empreses del Grup UOC ofereixen la possibilitat de vincular la Universitat a projectes i experiències innovadors de gran volum i de sectors molt diferents.

És l’empresa matriu creada per la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya per a poder prestar i gestionar els serveis del grup d’empreses UOC. Té la forma jurídica d’una societat limitada.

Té per objectiu convertir-se en el soci de referència de les organitzacions que aposten per un aprenentatge innovador perquè els seus professionals desenvolupin les seves habilitats com a via per a millorar la seva competitivitat. La seva missió és acompanyar les empreses en el creixement dels seus professionals perquè superin els reptes de negoci als quals s’enfronten.

Té la forma jurídica d’una societat limitada, participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una empresa creada per a invertir en empreses emergents que tinguin com a objectiu aconseguir impacte social en el sector educatiu i de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Té la forma jurídica d’una societat limitada, participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una entitat sense ànim de lucre amb seu a Colòmbia que forma les persones al llarg de la vida mitjançant un model educatiu que es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge en línia. Està participada al 100% per Grup UOC, SL.

És una associació civil sense afany de lucre amb seu a Mèxic que forma les persones al llarg de la vida mitjançant un model educatiu que es basa en la personalització i l’acompanyament de l’estudiant mitjançant l’aprenentatge en línia.
Es va constituir l’any 2005.