Òrgans de govern

Les Normes d'organització i funcionament de la UOC (NOF) estableixen que els òrgans de govern de la Universitat són de dos tipus: unipersonals i col·legiats.

D'aquesta manera, actualment, la UOC compta amb aquests òrgans: