Docència, innovació i recerca

Estudis

L'oferta docent de la UOC s'articula per mitjà dels estudis, que recullen els 7 àmbits de coneixement de la Universitat.

Centres de recerca, centre d'innovació i Escola de Doctorat

L'R+I a la UOC s'especialitza en la interacció entre la tecnologia i les ciències humanes i socials.

Càtedres

Les càtedres desenvolupen projectes de formació, recerca, transferència de tecnologia i coneixement amb la finalitat de generar i intercanviar coneixement en un àmbit específic.