Docència, innovació i recerca

La missió d'aquesta càtedra és agregar coneixement i compartir els recursos que en matèria de resolució de conflictes, mediació i transformació digital tenen i generaran la UOC i el Centre de Mediació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, que els conduiran al compliment de les funcions que tenen encomanades en l'àmbit de la gestió i la resolució de conflictes.

El Centre de Mediació de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, té per objecte promoure i administrar la mediació i facilitar-hi l'accés. En el desenvolupament de les seves funcions té coneixement directe i pragmàtic sobre dificultats, reptes, oportunitats de la resolució de conflictes i la mediació, en el qual és necessari incorporar la recerca i la innovació.

La Càtedra, adscrita als Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, té per finalitat investigar, innovar i transferir coneixements vinculats als àmbits de la conflictologia, la gestió de conflictes, la mediació, la seguretat, la convivència i el civisme.

 

Activitats