Política institucional

El 12 d'abril de 2021 va ser aprovada, per Consell de Direcció, la Política institucional de coneixement obert de la UOC. La finalitat d'aquesta política és establir el marc institucional que permeti a la UOC compartir i transferir obertament el coneixement que genera com a resultat de la seva recerca, docència, innovació o gestió institucional en els diferents àmbits temàtics de la Universitat.

Política Institucional de Coneixement Obert