Treballs finals participatius

Els treballs finals participatius són una alternativa als treballs finals de grau o de màster en els quals l'estudiant col·labora amb entitats sense ànim de lucre per trobar solucions a problemes reals mitjançant la seva recerca. D'aquesta manera, l'estudiant contribueix al desenvolupament de les activitats de transformació social impulsades per aquestes entitats.

Els treballs finals participatius, que formen part del pla d'estudis d'alguns programes de la UOC, contribueixen a la formació d'una ciutadania global mitjançant la incorporació de processos de cocreació amb la societat.