European University Association (EUA)

EUA

Amb més de 850 membres de 48 països diferents, l'Associació d'Universitats Europees (EUA, per la sigla en anglès) és l'organització de representació de les universitats més gran d'Europa. Té com a objectius influir sobre les polítiques públiques europees en relació amb l'ensenyament superior, la recerca i la innovació, i servir d'espai per a la cooperació entre les universitats membres.

La vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, Pastora Martínez Samper, forma part, en representació de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), del grup d'experts sobre ciència 2.0 i ciència oberta.

A més, la UOC va participar en l'elaboració del volum Universities' Strategies and Approaches towards Diversity, Equity and Inclusion. Examples from across Europe compartint les seves iniciatives d'inclusió mitjançant l'aprenentatge en línia.