Persones refugiades

El nostre model d'aprenentatge en línia (e-learning) ha permès que més d'un centenar de persones refugiades estudiïn especialitzacions de postgrau, idiomes i assignatures lliures, sigui quin sigui el seu origen i lloc de residència.

Des del 2016, el Programa d'acollida per a persones refugiades de la UOC facilita l'accés a les persones que són perseguides al seu país d'origen per motius ideològics, culturals, religiosos, ètnics, d'orientació sexual, d'identitat de gènere o que han hagut de fugir per conflictes armats i violència.
 

Som una #universitatrefugi
Programa d'acollida per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides

Volem fomentar la cultura d'acolliment en la comunitat universitària, incrementar la diversitat de les aules i contribuir a l'adquisició de competències globals i socials del nostre estudiantat gràcies a la relació amb persones de diferents realitats.

Aquest programa es finança amb fons propis de la UOC i amb part de la matrícula solidària, una aportació econòmica voluntària que els estudiants fan en el moment de matricular-se.

Oferim l'ajuda següent:

Entitats col·laboradores:

CCAR Fundació Germà Tomàs Canet ACCEM
Cruz Roja Española Fundación Cepaim Main Gate