Comitè de Qualitat

Aquest comitè és un instrument clau de la governança del sistema de qualitat i està integrat per:

• Vicerectorat de Docència i Aprenentatge
• Vicegerència d'Operacions
• Direcció de l'Àrea de Planificació i Qualitat
• Direcció dels Estudis
• Sotsdirecció de Docència
• Compliance Officer
• Mànager de Programa
• Representació de l'Àrea de Tecnologia
• Direcció de l'Àrea de Persones
• Direcció de l'Àrea de Serveis Acadèmics
• Direcció de l'Àrea de Serveis d'Orientació i Carrera Professional
• Professional de l'Àmbit de la Qualitat
• Estudiant
 

Els membres del Comitè de Qualitat es reuneixen de manera ordinària dues vegades l'any i revisen aspectes com:

• Estat de les accions i els plans de millora vinculats a revisions prèvies
• Canvis de caràcter intern o extern que puguin afectar el SGIQ
• Rendiment i eficàcia del SGIQ
• Grau d'assoliment dels objectius de qualitat establerts
• Rendiment de processos
• Nivell d'incidències/reclamacions
• Resultats d'avaluacions i auditories internes o externes