La UOC als rànquings

La UOC, com la resta d’universitats del nostre país que ofereixen un servei públic, ha de retre comptes de l’activitat i del retorn que fa a la societat. L’evolució dels sistemes d’informació de l’entorn actual i el gran volum de dades disponibles han generalitzat una voluntat de transparència, propiciada també per la normativa vigent. L’existència i difusió d’un gran nombre de dades ha activat la creació de molts rànquings d’àmbit espanyol, europeu i mundial amb enfocaments i objectes d’anàlisi diferents. Igualment, han sorgit nombrosos observatoris, impulsats tant per universitats com per organismes independents (com l’IREG), que ens permeten conèixer el rigor i l’objectivitat amb la qual s’han elaborat i faciliten la interpretació dels seus resultats. Els rànquings universitaris s’han consolidat com a eines de consulta, comparació i valoració de les institucions universitàries. Per saber-ne més contacta amb Lidia Toda Adell: ltoda@uoc.edu

A continuació, presentem una selecció dels rànquings més representatius i prestigiosos en els quals la UOC és present:

 

U-Multirank

Abast: Global

Àmbit: Multidimensional i autoconfigurable

Any de començament: 2014

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: Permet valorar diferents aspectes de la qualitat de les universitats: docència, recerca, internacionalització, transferència i impacte regional. S’ha dissenyat per a donar suport a la millora contínua, i el seu format permet personalitzar-lo en funció dels indicadors que es vulguin valorar; tant és així que no consisteix en una única llista d’institucions. Permet observar les institucions sense perdre el que les distingeix de la resta. Consulta la metodologia del rànquing en detall.

Ranking CyD

Abast: Estatal

Àmbit: Multidimensional i autoconfigurable

Any de començament: 2014

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: Permet valorar diferents aspectes de la qualitat de les universitats: docència, recerca, internacionalització, transferència i impacte regional. Aquest rànquing s’ha dissenyat per a donar suport a la millora contínua, i el seu format permet personalitzar-lo en funció dels indicadors que es vulguin valorar; tant és així que no consisteix en una única llista d’institucions. Consulta la metodologia del rànquing en detall

 

Shanghai ranking of world universities

Abast: Global

Àmbit: Posicionament, prestigi, recerca

Any de començament: 2009

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: Posiciona les institucions del món segons el seu pes en 52 disciplines. Mesura quatre indicadors bibliomètrics i un de prestigi del personal docent investigador. En algunes àrees de coneixement té en consideració, entre altres indicadors, el nombre de premis Nobel del professorat i dels titulats de la universitat. Consulta la metodologia del rànquing en detall

THE World University Rankings

Abast: Global

Àmbit: Excel·lència institucional

Any de començament: 2004

Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings

Metodologia:

  • THE World University Rankings: Rànquing d’escala mundial de la revista Times Higher Education que permet classificar les universitats a partir de tretze indicadors que representen de la manera més àmplia possible les missions bàsiques de les institucions d’ensenyament superior (la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la perspectiva internacional).
  • THE World University Rankings - Subject Ranking: Rànquing d’escala mundial que utilitza la mateixa metodologia i els mateixos indicadors que el THE World University Rankings però que classifica els seus resultats per àrees de coneixement.

Consulta la metodologia dels rànquings en detall

THE Young University Rankings

Abast: Global

Àmbit: Universitats joves (menys de 50 anys)

Any de començament: 2012

Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings

Metodologia: Rànquing de les millors institucions del món de 50 anys o menys. Fa servir els mateixos 13 indicadors que al THE World University Ranking, però minitza el pes de la reputació de la institució. Consulta la metodologia del rànquing en detall.

THE Europe Teaching Rankings

Abast: Europeu

Àmbit: Excel·lència del professorat

Any de començament: 2018 (pilot)

Darrera actualització: Posicionament de la UOC als rànquings

Metodologia: Pilot de rànquing d’àmbit europeu de la revista Times Higher Education que mesura l’excel·lència del professorat i se centra en l’entorn d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants. Aquest pilot classifica les universitats a partir d’una enquesta feta a més de 30.000 estudiants universitaris on valoren el professorat i la seva interacció, tenint en compte aspectes com, per exemple, si les classes els representen un repte o si el professorat incentiva el pensament crític. Consulta la metodologia del rànquing en detall

Webometrics

 

 

Abast: Global

Àmbit: Presència i impacte a la xarxa

Any de començament: 2004

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: Mesura un gran nombre d’universitats de tot el món classificades per volum de contingut publicat al web, visibilitat i impacte de la institució. L’objectiu del rànquing no és avaluar el disseny o la usabilitat dels llocs web, sinó la seva presència i el rendiment a la xarxa, entenent el web com una eina clau per al futur de la universitat i la seva missió. Consulta la metodologia del rànquing en detall

Scimago rankings

 

 

Abast: Global

Àmbit: Rendiment de recerca i docència

Any de començament: 2009

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: El rànquing classifica institucions educatives i de recerca a escala mundial basant-se en indicadors que mesuren l’impacte de la recerca, la producció d’innovació i l’impacte social mesurat a partir de la visibilitat web. Consulta la metodologia del rànquing en detall

U-Ranking

Abast: Estatal

Àmbit: Volum, productivitat universitària centrada en recerca

Any de començament: 2013

Darrera actualització: Posicionament de la UOC al rànquing

Metodologia: L’u-Ranking, de la Fundació BBVA i l’Institut Valencià de Recerques Econòmiques (Ivie), ofereix una sèrie d’indicadors sintètics per a facilitar la tria d’universitat als futurs estudiants. Mostra resultats de rendiment i de volum de les tres missions de la universitat: a) la docència, b) la recerca i c) la innovació i el desenvolupament tecnològic. Consulta la metodologia del rànquing en detall