Resultats de satisfacció

A partir dels mecanismes de mesura de la satisfacció dels estudiants (inclosos en el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat, procés PS10 - Recollir la percepció dels grups d'interès), la UOC elabora periòdicament informes amb l’objectiu de:

  1. Comunicar-los a tots els nivells: aula, assignatura, programa, estudi i Universitat.
  2. Donar suport a la millora contínua, incorporant els resultats en el procés de seguiment de les titulacions.
  3. Difondre els resultats a tots els grups d’interès.

Aquests informes es difonen a tots els responsables acadèmics i de gestió per a prendre decisions per a millorar la qualitat de les titulacions. Alhora, els estudiants poden demanar els informes que sol·licitin per mitjà del seu òrgan de representació, que són les comissions d’estudiants. Les nostres eines i processos interns garanteixen la confidencialitat en les respostes rebudes. Informació addicional sobre el tractament de les dades personals.

Què opinen els estudiants?

Amb una metodologia 100% en línia, la UOC mesura la satisfacció dels estudiants pel que fa a:

 

Grau de satisfacció dels estudiants que s’han incorporat a la UOC

Es recullen les motivacions i expectatives sobre el programa de formació i s’avalua la satisfacció pel procés d’informació i matriculació. [Qüestionari]

 

Veure dades per titulació [Infografia]

 

Grau de satisfacció dels estudiants per la docència rebuda

Es recull la satisfacció per l’assignatura, l’acció docent, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació al final de cada semestre. [Qüestionari]

 

Veure dades per titulació [infografia]

 

Grau de satisfacció dels estudiants al final del curs acadèmic

Es recull la satisfacció per la Universitat i el programa cursat al final del curs acadèmic. [Qüestionari]

 

Veure dades per titulació [infografia]

Què opinen els graduats?

Grau de satisfacció dels graduats per la formació rebuda

Es recull la satisfacció final per la formació rebuda, l’impacte personal i professional de la formació i les expectatives laborals, al final de la titulació. [Qüestionari]

 

Veure dades per titulació [infografia]

Què opina el professorat?

Amb una metodologia 100% online, la UOC recull la valoració dels professors col·laboradors sobre la docència i l’activitat a les assignatures que imparteix cada semestre.