Personal acadèmic

El personal acadèmic porta a terme activitats acadèmiques orientades a la consolidació d’una universitat de qualitat, oberta i compromesa amb la societat i eficaç en la seva metodologia d’ensenyament-aprenentatge.

L'acció de la Universitat en política de personal acadèmic s'adreça a l'assoliment dels objectius següents: l'excel·lència acadèmica, el reconeixement dels mèrits, el desenvolupament de competències, l'orientació a la innovació, el respecte per la diversitat de perfils i el foment del talent.

Aquests objectius recolzen els principis orientadors que guien la definició i aplicació de la política de personal acadèmic

Professorat propi

Competències