Els indicadors que es mostren corresponen a professorat propi

Evolució del professorat
 
  2018 2019 2020 2021 2022
Total professorat 306 325 339 353 367
Professorat equivalent a temps complet (ETC) 287 305.4 323.3 333,5 345,6
% Professorat temps complet 94% 88% 95% 90% 93%

 

Igualtat
Distribució del professorat per sexe
 
  2018 2019 2020 2021 2022
Dona 53% 51% 53% 52% 50%
Home 47% 49% 47% 48% 49%

 

Distribució del professorat per franja d'edat i nacionalitat

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Plantilla jove:  % Professorat amb edat inferior a 35 anys 6% 3% 6% 7% 5%
Plantilla de 35 a 59 anys 89% 92% 87% 87% 86%
Plantilla en procés de jubilació: % professorat de més de 60 anys 5% 5% 7% 6% 8%

 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
% Professorat estranger 5% 6% 6% 6% 6%

 

Perfil del personal docent i investigador
Professorat doctor
 
  2018 2019 2020 2021 2022
Total Professorat doctor  275 288 307 319 367

Total professorat doctor equivalent temps complet (ETC)

262 266 297.4 307.7 345,67
% Professorat doctor 90% 89% 91% 90% 90%
% Professorat doctor dona 53% 50% 52% 53% 50%
% Professorat doctor Acreditat 75% 79% 82% 82% 82%
% Professorat doctor Acreditat dona 48% 48% 50% 50% 67%
% Doctor que treballa a la mateixa universitat en la que ha obtingut el doctorat 14% 13% 13% 13% 11%
% Doctor que treballa a una universitat en la mateixa comunitat d’obtenció del doctorat 84% 84% 86% 85% 76%
% Doctor que treballa a una universitat en el mateix país d’obtenció del doctorat 92% 94% 95% 94% 84%

 

Distribució del professorat per categoria
 
  2018 2019 2020 2021 2022
% Catedràtic 6.2% 6.8% 7.4% 7.4% 9,5%
% Sènior       0.6% 0,8%
% Agregat 53.6% 53.8% 53.4% 51.8% 51,2%
% Professor 29.4% 28.6% 29.2% 29.5% 27,5%
% Ajudant 4.2% 2.2% 1.8% 1.1% 1,1%
% Professorat expert professional  6.2% 8.3% 8% 9.3% 9,50%
% Emèrit 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0,3%