Inserció laboral

Conèixer la satisfacció dels estudiants i els titulats en relació amb la seva experiència formativa i saber quines són les expectatives i les necessitats del mercat laboral és condició necessària per a poder millorar les titulacions amb l’objectiu d’augmentar el valor afegit per a la societat i a totes les persones. Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, la UOC participa de manera activa en diferents projectes catalans, estatals i europeus, que tenen com a objecte d’estudi estudiants en actiu, estudiants acabats de graduar i graduats que fa més de tres anys que estan inserits laboralment, dels quals s’avaluen tant la satisfacció com l’impacte dels seus estudis en el mercat laboral i en la societat. Els resultats d’aquests estudis permeten a les institucions universitàries prendre decisions basades en indicadors per a garantir que l’oferta acadèmica, el disseny de les propostes formatives i els serveis d’orientació donen resposta a la demanda i les necessitats de la societat i el món professional.

A continuació, presentem una selecció dels estudis més representatius i prestigiosos en els quals la UOC participa, així com altres observatoris i projectes en actiu:

Estudiants en actiu

Estudiants acabats de graduar

Altres observatoris i projectes