Inserció laboral

L’enquesta d’inserció laboral dels universitaris catalans (coordinat per AQU Catalunya) és l’estudi més complet i rigorós sobre la inserció laboral de la població titulada a Catalunya. Triennalment s’adreça als graduats que fa més de tres cursos acadèmics que van acabar els estudis universitaris. Els indicadors que ajudan les institucions a prendre decisions són:

  1. Ajustament de l’oferta i la demanda: taxa d’ocupació, taxa d’adequació, taxa d’estabilitat, salari, etc.  
  2. Disseny de la proposta formativa: competències adquirides enfront de les demanades, funcions, branques d’activitats econòmiques, disseny del pràcticum, tipologia d’empreses, etc.  
  3. Serveis d’orientació: treball durant els estudis i adequació posterior, factors de contractació i millora professional, competències adquirides, etc.
Dades destacades de l'estudi de 2017
 

*SUC: sistema universitari català.

Veure dades destacades

 

L'opinió dels ocupadors
 

L’estudi d’ocupadors de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) s’emmarca dins d’un projecte més ampli que pretén aportar la visió de les empreses i les institucions sobre l’ocupabilitat de la població graduada recentment. A partir dels resultats de l’enquesta, aquest informe proporciona informació de la visió dels ocupadors sobre les competències i la formació dels graduats recents.

  Ocupadors (AQU) Eurobarometer
2012 - Informe Eurobarometer [pdf]
2013 - Informe Eurobarometer [pdf]
Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]
Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]
2014 - Informe Eurobarometer [pdf]
Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]
Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]
2015 Informe Ocupadors AQU [pdf] Informe Eurobarometer [pdf]
Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]
Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]
2016 - Informe Eurobarometer [pdf]
Informe Eurobarometer: Economia i Empresa [pdf]
Informe Eurobarometer: Enginyeria [pdf]

 

Observatori d'empleabilitat i ocupació universitaris

L'Observatori d'empleabilitat i ocupació universitaris és una xarxa d'investigadors i tècnics distribuïts en tot el país, que treballen de forma coordinada i amb una mateixa metodologia, sota la direcció de la Càtedra UNESCO i l'assessorament permanent d'un Consell d'Experts, integrat per acadèmics i experts universitaris nacionals i internacionals.

El Baròmetre és una eina dissenyada per el seguiment de l'ocupabilitat i l'ocupació dels titulats i les titulades universitàries en Espanya alimentada per dues fonts d'informació: els registres administratius de les universitats i una enquesta realitzada als titulats i les titulades sobre la seva trajectòria laboral i la seva valoració de diversos aspectes de la formació i de la relació d'aquesta amb l'ocupació.

Baròmetre    
2015 Qüestionari Informe Cicles i Graus
2017 Qüestionari Informe Màster Universitari
 
Referències

Web de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya - Secció Inserció laboral

Winddat: Indicadors docents per al desenvolupament i anàlisi de les titulacions