Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials (MVSMA) defineix aquest procediment. L’AQU posa a disposició pública tota la informació relativa a la qualitat de les titulacions oficials del sistema universitari català al portal Estudis Universitaris de Catalunya.

Els quatre processos principals que constitueixen el MVSMA són: