Economia i Empresa

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis d'Economia i Empresa:

Informes dels estudis