Economia i Empresa

Màster universitari de Direcció de les Organitzacions en l'Economia del Coneixement

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2017)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2011)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2011)

Seguiment del curs

2020-2021

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2017)
Acreditació Informe d'acreditació de l'agència avaluadora (2017)