Sistema de garantia interna de la qualitat

L’any 2009 la UOC va aprovar el Manual del sistema de garantia interna de la qualitat de la Universitat en el marc del programa AUDIT, impulsat per les agncies de qualitat per a afavorir el desenvolupament i la implantaci d’un sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ) de la formaci universitria. Aquest manual, que va ser certificat l’any 2009 per l’AQU, va permetre integrar totes les seves activitats per a garantir la qualitat dels ensenyaments, ampliar els mecanismes de participaci dels grups d’inters i incorporar la sistemtica de revisi i millora contnua.

El procs de revisi del manual i la consideraci dels nous requeriments i reptes als quals ha de donar resposta han donat lloc a una nova versi del manual, aprovada l'11 de maig de 2020.

La figura segent mostra l’estructura de l’SGIQ actual:

Aquest SGIQ s’ha dissenyat en lnia amb els estndards de qualitat internacionals. Aposta, doncs, per un enfocament a processos en sentit ampli per a donar cabuda i integrar qualsevol procs que la UOC pugui identificar i desenvolupar en el futur.