Economia i Empresa

Màster universitari de Màrqueting Digital

Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2019)
Verificació 

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2017)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2017)

Seguiment del curs

2020-2021

2018-2019

2017-2018

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2019)