Economia i Empresa

Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats

 
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2020)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2009)

Resolució de verificació del Consejo de Universidades (2009)

Seguiment

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2020)