Ciències de la Informació i de la Comunicació

Accedeix a la documentació relativa als processos de disseny, seguiment, avaluació, revisió i millora i que evidencien la qualitat de les titulacions oficials dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació:

Informes dels estudis