Ciències de la Informació i de la Comunicació

Grau de Disseny i Creació Digitals

 
Avaluació
Registre d'Universitats, Centres i Títols RUCT
Memòria Memòria de la titulació (2019)
Verificació

Informe de verificació de l'agència avaluadora (2016)

Resolució de Verificació del Consejo de Universidades (2017)

Seguiment del curs

2020-2021

2019-2020

2018-2019

Modificació (si s'escau) Informe de modificació de l'agència avaluadora (2019)