Equip

L'estructura de govern de l'Escola de Doctorat és formada pel Comitè de Direcció i les comissions acadèmiques dels programes de doctorat.

És constituït pel director/a de l'Escola de Doctorat com a president/a i els coordinadors/es de cada programa de doctorat, a més d'un/a responsable de gestió amb veu però sense vot.

President: Dr. David Masip Rodó

Vocals:

 • Dr. Ferran Adelantado Freixer
 • Dra. Mireia Fernández-Ardèvol
 • Sra. Marga Casamitjana Franco
 • Dra. Iolanda García González
 • Dr. Ferran Prados Carrasco
 • Dr. Antoni Meseguer Artola
 • Dr. Rubén Nieto Luna
 • Dr. Carles Prado Fonts 
 • Dr. Lluís Garay Tamajón
 • Dr. David Martínez Zorrilla

 

Són constituïdes pel coordinador/a del programa i un professor/a representant de cada disciplina o especialitat, a més d'un tècnic/a de gestió amb veu però sense vot.

Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)

 • García González, Iolanda (coordinadora)
 • Badia Garganté, Antoni
 • Daradoumis Haralabus, Atanasi
 • Ferrer Esteban, Gerard
 • Serradell-López, Enric 
 • Grañera Gimeno, Gisela
 • Meneses Naranjo, Julio
 • Fabián Maina, Marcelo
 • Crescenzi, Lucrezia 
 • Rojano López, Puri

 

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement / Doctorat de Societat, Tecnologia i Cultura

 • Fernández-Ardèvol, Mireia (coordinadora)
 • Cantó Milà, Natàlia
 • Clua Infante, Anna 
 • Jiménez Zarco, Ana Isabel 
 • López Gómez, Daniel
 • Martínez Zorrilla, David 
 • Requena Bou, Agnès
 • Rodríguez González, Mª Elena 
 • Serrano Balaguer, Ivan 

 

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes

 

Doctorat de Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

 • Daura Ribera, Xavier (UAB)
 • Perera Lluna, Alexandre (UPC)
 • Oliver i Malagelada, Arnau (UdG)
 • Alves, Rui (UdL)
 • Prados Carrasco, Ferran (UOC)
 • Villà Freixa, Jordi (UVic-UCC)

 

Doctorat d'Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)
 
 • Sallán Leyes, José María (coordinador, UPC)
 • Abánades Velasco, Alberto (UPM)
 • Alarcón Lorenzo, Silverio (UPM)
 • Cañabate Carmona, Antonio (UPC)
 • Gallardo Gallardo, Eva (UPC)
 • Martínez Lorente, Ángel Rafael (UPCT)
 • Meseguer Artola, Antoni (UOC)
 • Rodriguez Ardura, Inma (UOC)
 • Ros McDonell, Lorenzo (UPCT)

 

Doctorat de Humanitats i Comunicació
 
 • Prado Fonts, Carles (coordinador)
 • Aranda Juárez, Daniel 
 • Ardèvol Piera, Elisenda 
 • Garcés Mascareñas, Marina
 • Prado Font, Carles
 • Pujol Ozonas, Cristina
 • Sánchez de Serdio Martín, Aida
 • Boada Martínez, Pol

 

Doctorat en Salut i Psicologia

 • Nieto Luna, Rubén (coordinador)
 • Bosque Prous, Marina
 • Esteve Gibert, Núria 
 • Ficapal Cusí, Pilar 
 • Rodríguez Giralt, Israel
 • Saigí Rubió, Francesc  
 • Sainz Ibáñez, Milagros
 • Rojano López, Puri 

 

Doctorat en Dret, Política i Economia

 • Martinez Zorrilla, David (coordinador)
 • Balcells Padullés, Joan
 • Delgado Garcia, Ana Mª
 • Elizalde Carranza, Miguel Ángel
 • Lladós Masllorens, Josep
 • Tamarit Sumalla, Josep Mª
 • Vilalta Nicuesa, Aura Esther
 • Requena Bou, Agnès

 

Doctorat en Turisme (interuniversitari: UMA, UA, UCA, UCM, UEX, ULL, Nebrija, UOC, URJC, USC, US, UVIGO

 • Antonio Guevara Plaza (UMA) (coordinador)
 • José Fernando Vera Rebollo (UA)
 • Juan Arturo Rubio Arostegui (U ANebrija)
 • José Antonio López Sánchez (UCA)
 • María García Hernández (UCM)
 • José Manuel Hernández Mogollón (UEX)
 • Moisés Simancas Cruz (ULL)
 • Lluís Garay Tamajón (UOC)
 • Francisco J. Otamendi Fernández de la Puebla (URJC)
 • Xosé Manuel Santos Solla (USC)
 • Ángeles Gallego Águeda (US)
 • José Antonio Fraiz Brea (Uvigo)

L'Escola de Doctorat és formada pel director del centre, els coordinadors dels programes de doctorat i els membres de les comissions acadèmiques, els directors de tesis i els tutors dels doctorands.

L'equip també el formen els becaris de UOC - Escola de Doctorat, o de qualsevol altre tipus de beca, que duen a terme el seu programa de doctorat a temps complet i amb presència física a les instal·lacions de la Universitat. El personal de gestió de l'Escola de Doctorat vetlla pel bon funcionalment dels programes i de les activitats de l'Escola de Doctorat.

 • Dr. David Masip, director de l'Escola de Doctorat
 • Dra. Mireia Fernández-Ardèvol, directora del programa de doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement i del doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura
 • Dra. Iolanda García, directora del programa de doctorat en Educació i TIC (e-learning)
 • Dr. Ferran Adelantado, director del programa de doctorat en Tecnologies de la Informació i Xarxes
 • Dr. Joan Pujolar, director del programa de doctorat en Humanitats i Comunicació
 • Dr. Ruben Nieto, director del programa de doctorat en Salut i Psicologia
 • Dr. Antoni Meseguer, director per part de la UOC del programa de doctorat interuniversitari en ADE
 • Dr. Lluís Garay, director per part de la UOC del programa de doctorat interuniversitari en Turisme
 • Dr. Ferran Prados Carrasco, director per part de la UOC del programa de doctorat interuniversitari en Bioinformàtica
 • Dr. David Martínez Zorrilla, director del programa de doctorat de Dret, Política i Economia
 • Sra. Marga Casamitjana, mànager de programa
 • Sra. Isabel Carol, tècnica de suport a la direcció
 • Sra. Agnès Requena, tècnica de gestió acadèmica
 • Sr. Pol Boada, tècnic de gestió acadèmica
 • Sra. Puri Rojano, tècnica de gestió acadèmica
 • Sra. Cristina García, tècnica
 • Sra. Cristina Romeu Fernández, tècnica de gestió acadèmica