Preus i taxes

La Generalitat de Catalunya fixa cada curs acadèmic els preus públics dels crèdits i altres serveis acadèmics per a les universitats públiques de Catalunya i per a la Universitat Oberta de Catalunya.

D'acord amb el Decret 152/2019, de 3 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixen els preus de la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques, la UOC ha d'aplicar els preus fixats pel Govern.

Preus per crèdit:

  • Preu públic per crèdit de doctorat: 34,06€/cr
  • Recursos per l'aprenentatge: 12,75€/cr

Taxes semestrals:

  • Taxa per a la direcció, la tutela i l'avaluació contínua de la tesi: 200,56€
  • Taxa per la gestió de l'expedient: 54,54€

Taxes:

  • Taxa per la sol·licitud del títol: 218,15€
  • Taxa per la lectura i la defensa de la tesi: 156,87€
  • Taxa per la sol·licitud de l'expedient: 54,54€

Cursos de recerca, transferència i emprenedoria

Els cursos de recerca, transferència i emprenedoria tenen un valor acadèmic entre 2 i 3 crèdits cada un. Si voleu consultar el preu fixat per a cadascun dels cursos, podeu adreçar-vos a la pàgina principal del programa que us interessi: